Співробітники відділу

Власенко Ірина Олексіївназавідувач відділу (сакральне мистецтво, релігійні вірування полтавців у ХVIII — ХХІ ст., колекційні збірки з текстилю кінця ХІХ — поч. ХХ ст.) .

Галян Галина Іванівнастарший науковий співробітник (історія, проблеми розвитку традиційного і сучасного мистецтва регіону, методика і практика побудови етномистецьких виставок, експозицій, автор близько 130 публікацій із питань музейного будівництва, етнографії, фольклору, розвитку традиційної і сучасної творчості, виставкової діяльності, нарисів про видатних етнологів, мистців, майстрів народного мистецтва).

Пісцова Марія Петрівна — науковий співробітник (сучасні види декоративного мистецтва Полтавщини та його носії).

Сахно Наталія Миколаївнастарший науковий співробітник (святкова, родинна та календарна обрядовість, пісенна культура краю).

Кондратенко Марина Дмитрівнанауковий співробітник (традиційне сучасне мистецтво).