Наукова робота

Польові наукові дослідження – археологічні експедиції, розвідки.

Фондова та експозиційна робота – наукове комплектування, поповнення та збереження археологічної частини музейного фонду, розробка наукових концепцій, тематико-експозиційних планів, створення повноцінних археологічних експозицій, тематичних виставок.

Наукова та науково-популярна робота – проведення наукових конференцій, семінарів, підготовка та написання наукових і науково-популярних статей, каталогів, лекцій, проспектів екскурсій, публікація наукових праць, екскурсійна робота.

Наукові співробітники відділу активно проводять польові дослідження археологічних пам'яток на території Полтавської області.